top of page

PRIVACY VERKLARING

Privacyreglement Moventes

In dit reglement wordt uitgewerkt hoe wordt omgaan met uw persoonsgegevens. 

Moventes verwerkt diverse medische en persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor uw behandeling en de financiële afwikkeling hiervan. Moventes verwerkt uw gegevens omdat u gebruikt maakt van de zorgverlening van Moventes. Moventes zal niet meer gegevens van u opslaan of bewaren, dan die voor de zorgverlening noodzakelijk zijn.  

 

Moventes verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Contactgegevens

 • Burgerservicenummer (BSN)

 • Nummer en soort identiteitsbewijs

 • Verzekeringsgegevens

 • Rekeningnummer (indien van toepassing)

 • Relevante medische gegevens ten behoeve van het behandeldossier, o.m. medische voorgeschiedenis, diagnostische verrichtingen en bevindingen, behandelplan en eventuele gegevens van de verwijzer en/of opgevraagde medische informatie van andere medebehandelaars. 

 

Alle therapeuten en administratieve medewerkers die werkzaam zijn bij Moventes hebben toegang tot uw gegevens. Alle medewerkers hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden minimaal 15 jaar bewaard, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. 

Aangezien Moventes uw persoonsgegevens verwerkt worden hieronder uw rechten samengevat. U heeft het recht: 

 • uw gegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen;

 • uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken; 

 • u te verzetten tegen de gegevensverwerking; 

 • een verzoek te doen tot overdracht van uw gegevens.

 

Indien u vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden en het privacyreglement kunt u deze e-mailen naar info@moventes.nl.

bottom of page